Obsah cukru Polosuché víno

Polosuchá vína

Rozdělení tichých vín podle obsahu zbytkového cukru

Polosuchá

Jako polosuché víno lze označit víno, které obsahuje:

– max. 12 g zbytkového cukru na litr nebo
– max. 18 g cukru v litru, pokud rozdíl zbytkového cukru a celkového obsahu kyselin přepočtený na kyselinu vinnou je 10 gramů nebo méně.

×