Whistleblowing

Podání oznámení podle Směrnice EU 2019/1937 o ochraně oznamovatelů

Společnost CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s., je povinna umožnit osobám bezpečně podat oznámení o porušení práva Unie a následně jim zajistit ochranu před případným odvetným opatřením ze strany zaměstnavatelů či jiných subjektů, a to na základě směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“).

Naší společností používaný způsob oznámení chrání identitu oznamovatele a zaručuje anonymní podání oznámení. Oznamovatelé mohou podávat svá oznámení přes www.nntb.cz.

Příslušná osoba:

Příslušná osoba Ing. Patrik Osička

Telefon: +420 725 858 402

Email: oznamto@vsvaltice.cz

Vinařská 407, 691 42 Valtice

  • Oznámení je možno podat i na Ministerstvo spravedlnosti
×