Elektronický obchod je dostupný
pouze pro osoby starší 18 let.

Bylo Vám již 18 let?

Ne Ano

Historie vinařství

Kořeny vinařství CHÂTEAU VALTICE sahají až do 12. století do míst původního valtického hradu. K velkému rozvoji vinařství došlo pak v 15. století, když členové vládnoucího rodu Lichtensteinů poznali, že na jižní Moravě a v okolí Valtic a Mikulova jsou vynikající podmínky pro pěstování révy vinné a výrobu vína. Po vzoru francouzského vinařského dominia typu „Château“ tak vybudoval jeden z nejvýznamnějších světových šlechtických rodů unikátní vinařský celek evropského formátu.

Rozvoj tohoto Vinařského Dominia si vyžádal výstavbu dvou unikátních sklepů. Prvním z nich byl Zámecký sklep A.D. 1430, který se nachází v levém křídle Zámku Valtice a patří mezi nejstarší vinné sklepy u nás.

V jeho ideálních podmínkách dodnes zrají ta nejlepší červená vína jako Merlot, Frankovka či Cabernet Sauvignon ve více než stovce barikových sudů.

V roce 1640 byl pak v centru valtických vinných hor vystavěn Křížový sklep A.D. 1640 , který byl vybudován jako průjezdný, aby umožňoval dobrou manipulaci s vínem. Postupem doby obchod s vínem přestal být pro Liechtensteiny zajímavým, a tak bylo za první republiky valtické vinařství soustředěno do Zámeckého sklepu, zatímco Křížový sklep byl v roce 1920 pronajat francouzské vinařské společnosti „Societé vinicole“, která zde vyráběla šumivá vína tradiční metodou kvašením v lahvi jako například VINICOLE SECT, OLD ENGLAND, AMERICAN STAR či CARTE BLANCHE. Monumentální hlavní šíji Křížového sklepa dlouhou 136 metrů křižuje 90 metrů dlouhé rameno a sklep se nachází 22 metrů pod zemí. Dodnes je v samotném středu vinařství CHÂTEAU VALTICE a tvoří tak jeho srdce.

Rozvoj vinařství a vinohradnictví pak ve Valticích úspěšně pokračoval až do počátku 20. století, kdy v důsledku světových válek a následné společenské a hospodářské krize nastala určitá stagnace této náročné a namáhavé činnosti. Opravdové znovuvzkříšení a sjednocení Vinařského Dominia a jeho převedení na prosperující a vlastně světově významný vinařský celek se podařilo až společnosti Vinné sklepy Valtice, a. s.

×