Elektronický obchod je dostupný
pouze pro osoby starší 18 let.

Bylo Vám již 18 let?

Ne Ano

Historie vinařství

Vinařské město Valtice leží v jednom z nejmalebnějších koutů Jižní Moravy na samé hranici s Rakouskem. Poprvé se Valtice připomínají v roce 1192, kdy tehdejší pasovský biskup Wolker vyměnil Valtice i s vinicemi Widdardovi se Seefeldu za jiné panství. Opevněné město pak vlastnilo více šlechtických rodů, až se stalo ve XIV. století vlastnictvím významného knížecího rodu Lichtenšteinů. O rozsahu vinic se dovídáme z Lichtenšteinského urbáře z roku 1414, kde jsou taktéž sepsány zvyklosti v horenském – viničním řádu.

Velký rozsah vinic si vyžádal taktéž výstavbu dvou unikátních sklepů, a to Zámeckého v roce 1430 s kapacitou 650 tisíc litrů a v roce 1640 Křížového sklepu, který je 136 metrů dlouhý a 90 metrů široký s kapacitou přes jeden milion litrů. Valtická vína si brzy našla cestu na dvory šlechtické i panovnické a dodávala se hlavně do Vídně, Slezska – Vratislavi a do Prahy.

V letech 1923 – 1941 byla část Křížového sklepa pronajata francouzské společnosti Société Vinicole, která vyráběla sekty. Po druhé světové válce bylo vinařství zestátněno.

Od roku 1992 jsou Vinné sklepy Valtice opět vinařstvím rodinného typu, produkující moravská vína pod značkou CHÂTEAU VALTICE.

×