Elektronický obchod je dostupný
pouze pro osoby starší 18 let.

Bylo Vám již 18 let?

Ne Ano

Smlouvy o výkonu funkce

Všechny smlouvy o výkonu funkce členu orgánu společnosti, jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dnů před konání valné hromady a na valné hromadě společnosti.

×