Sledujte nás na Facebooku

Sledujte nás na Google+

Jsme také na Instagramu

Videa máme i na YouTube

Křest Bauerova Aurelia

U příležitosti 20. výročí založení Valtického muzejního spolku byla ve spolupráci s Vinnými sklepy Valtice, a. s. vzdána pocta jedné z mnoha významných osobností Valtic pokřtěním Bauerova vína. Více dále v článku.

Muzejní spolek již několikrát propojil svou činnost s Vinnými sklepy, a.s., a tudíž další spojení sil obou subjektů není překvapením. Mgr. David Šťastný, ředitel pro marketing a strategii, uvedl: 

„Francis Andreas Bauer (1758 - 1840) byl světově uznávaný malíř květin a botanik, proto jsme se rozhodli spojit jeho jméno s výrazně aromatickým vínem Aurelius - pozdní sběr 2012." 

BAUERŮV AURELIUS byl slavnostně pokřtěn 1. května na valtickém náměstí sektem Grandioso, rovněž z Valtic. Mezi kmotry nechyběl samozřejmě ani starosta města Ing. Pavel Trojan.